Hono Lulu Archive

Daktilografia

Çfarë është daktilografia? Daktilografia si fjalë rrjedh nga greqishtja δάχτυλο, dhahtilo = gisht + γραφή, grafi = shkrim. Daktilografia është teknika e përdorimit të makinës së shkrimit apo
Read More
Ju lutemi na pëlqeni në facebook
Që të lexoni përmbajtjen e faqes